Αρχείο μηνός Οκτώβριος 2017

Η ετυμολογία των Κοζανίτικων επωνύμων από τον Κωνσταντίνο Δ. Ντίνα

Η ετυμολογία των Κοζανίτικων επωνύμων από τον Κωνσταντίνο Δ. Ντίνα. Θεματολογικά τα κοζανίτικα επώνυμα με βάση ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ-ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ θα μπορούσαν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες ανάλογα προς το τι εκφράζουν: α. σωματικές ιδιότητες: Aράπης, Aτζαλής, Bαλαγιάννης, Bελίκαρης, Bέλιος, Bέλκος, Γαλάζιας, Γαλάνης, Γαλάτζης, Γιούφτος, Γκαβογιάννης, Γκαβογιαννούλης, Γκαβοζήσης, Γκαβοθανάσης, Γκαβοθανασούλης, Γκαβομανόλης, Γκαβοστέργιος, Γκαβοτζήμος, Γκαβοχαρίσης, Γκάγκαλιας, Γκάγκας, Γκαγκασούλης, Γκαγκής, Γκάγκος, Γκάγκουρας, Γκαρούντας, … Συνέχεια ανάγνωσης Η ετυμολογία των Κοζανίτικων επωνύμων από τον Κωνσταντίνο Δ. Ντίνα